Drinkwater maken

 
 

Oasen onderzoekt mogelijkheid horizontaal gestuurde bron

26-09-2011

23-12-2005

Drinkwaterbedrijf Oasen gaat de mogelijkheid onderzoeken om een horizontale bron met een gestuurde boring aan te leggen. Op donderdag 22 december tekende ze een overeenkomst met de bedrijven Visser & Smit Hanab, IF-Technology en GeoDelft, om gezamenlijk het onderzoek uit te voeren.

Op dit moment wordt de techniek van gestuurde boring in Nederland uitsluitend gebruikt voor de aanleg van leidingen. Een filterbuis voor waterwinning is er nog niet mee aangelegd. Met name de boorspoeling blijkt een heikel punt. Om dit soort hobbels te overwinnen en een aantal risico's uit te sluiten doet Oasen tot en met mei 2006 onderzoek. Daarna beslist Oasen of ze daadwerkelijk twee horizontale bronnen met gestuurde boring gaat aanleggen.

Honderden meters
Een horizontaal gestuurde bron is één lange leiding die schuin de grond in wordt geboord tot aan het watervoerende pakket. In het watervoerende pakket (zie illustratie) gaat hij over in een filterbuis en loopt hij horizontaal. Na enkele honderden meters gaat de filterbuis over in een dichte leiding en gaat hij weer schuin omhoog naar het aardoppervlak. Aan beide uiteinden van de buis wordt grondwater omhoog gepompt. Een horizontale bron kan afhankelijk van zijn lengte een groot aantal klassieke verticale bronnen vervangen. De techniek van de horizontale gestuurde bron is binnen handbereik komen te liggen, vanwege een nieuwe ontwikkelingen in boorspoeling en omdat de techniek van horizontaal gestuurd boren steeds verder uitontwikkeld raakt.

Boorspoeling
Het grootste obstakel dat overwonnen moet worden is de samenstelling van de boorspoeling. Bij een gestuurde boring wordt een massieve tunnel van boorspoeling aangelegd. Vervolgens wordt door de boorspoeling de uiteindelijke leiding getrokken. Bij een bron moet in plaats van een dichte leiding een open filterbuis gebruikt worden, die het grondwater binnenlaat en het zand buiten. Daar zit de kern van het probleem. Klassieke boorspoeling bestaat uit een mengsel van kleideeltjes, die nauwelijks water doorlaten. Met deze boorspoeling zou de filterbuis dichtslibben. Voor de horizontaal gestuurde bron wordt daarom waarschijnlijk gekozen voor een polymeerspoeling. Deze breekt na enkele dagen vanzelf af, waardoor de filterbuis daarna omsloten wordt door het doorlatende zand uit het watervoerende pakket. Het water kan dan gewoon de filterbuis inlopen, net als bij een klassieke verticale bron.

Voordelen
In theorie is het winnen van grondwater met een horizontale bron veel doelmatiger dan een veelvoud aan verticale putten. Er zijn veel minder pompen, leidingen, kabels enz. nodig. Het bedrijven van de horizontale bron gaat ook soepeler, doordat je nog maar enkele pompen hoeft aan te sturen, in plaats van tientallen.